rantendal

Algemene navrae: (011) 665-2017 / rantendalgemeente@tiscali.co.za
         
is `n informele, vreugdevolle &ywerige gemeente gerig op die gemeenskap.

Rant en Dal Gemeenskapskerk se lidmate dien die Here met ʼn passie. Hulle het God en die lewe innig lief en geniet elke oomblik in sy diens. Die gemeente se energie is aansteeklik en besoekers getuig van lidmate se vriendelikheid en omgee.

Musiek en sang is ʼn groot liefde en die gemeente maak moeite om eredienste onvergeetlik te maak. Die gemeente besef haar totale afhanklikheid van die Here en leef vanuit sy beloftes. Die gemeente het ʼn lewende verwagting dat die Here lidmate oral wil gebruik waar hulle “spasie” opneem.

Rant en Dal Gemeenskapskerk het ʼn vyfjaar visie en wil deur lidmate en die gemeente die gemeenskap, Suid Afrika en uiteindelik die hele wêreld help verander. Vanuit ʼn posisie van geloofsversekerdheid word die Evangelie op konkrete wyse uitgedra na elke terrein waar daar nood en behoefte is.

Ons gebede is dat almal wat by Rant en Dal aandoen God se teenwoordigheid sal ervaar.
Rant en Dal is `n gemeente wat lewe, jou eenstop geestelike tuiste.

Waar is ons?
Hoek van Swallow & Eagle Straat, Rant en Dal | GPS Koördinate: 26-04-33S, 27-46–35E | Google Maps >
Webblad deur: Design Vibes